Konference diplomových prací 2016

Konference se uskuteční

9. června 2016 od 8.00 hod.

Slavnostní zahájení proběhne v místnosti A2/415.

Devátý ročník Konference DP pořádá Ústav konstruování ve spolupráci s Ústavem mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky a Ústavem automobilního a dopravního inženýrství.

Prezentované práce budou z oblasti počítačové podpory konstruování,
inženýrských analýz, mechatroniky, biomechaniky a průmyslového designu.


Místo konání

Skupina Konstrukce - budova A2, 4. patro, dveře č. 415
Skupina Inženýrská analýza a simulace / Biomechanika - budova A2, 6. patro, dveře č. 615  
Skupina Průmyslový design - NETME Centre, budova D5, 4. patro, zasedací místnost

Ocenění nejlepších — nejlepší prezentace v každé sekci bude finančně ohodnocena, vítěz každé kategorie získá odměnu v hodnotě 3000 Kč, druhé místo 1500 Kč.


Občerstvení

Pro účastníky konference bude přichystáno občerstvení během programu a po skončení oficiální části konference je pro všechny účastníky připravený závěrečný raut. Ten bude probíhat v restauraci Na Purkyňce (Purkyňova 80 612 00 Brno - Královo Pole) a to od 17:00.

Pokyny pro autory:

Konferenční poplatek není stanoven. Příspěvky účastníků budou po skončení konference dostupné na těchto webových stránkách. Účastník konference se musí zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře (záložka Přihláška) do 2. 6. 2016. Registrační formulář slouží zároveň pro vytvoření a nahrání příspěvku. Registrovaní účastníci budou zařazeni do časového plánu konference (záložka Časový plán). Článek může být napsán v českém nebo anglickém jazyce. Účast na konferenci se předpokládá ve společenském oděvu (podobně jako u státní závěrečné zkoušky).

Prezentace příspěvků:

Autor příspěvku si připraví prezentaci na maximálně 10 minut ve formátu PPT (PowerPoint) nebo PDF. Po vlastní prezentaci bude následovat diskuze (max. 5 minut pro sekci Průmyslový design, resp. 10 minut pro sekce Konstrukce a Inženýrská analýza a simulace). Prezentace příspěvků bude v českém jazyce. Autor použije pro svou prezentaci tuto předepsanou Šablonu.

Poděkování

Konference by nemohla vzniknout bez podpory děkana pana doc. Ing. Jaroslava Katolického, Ph.D.. Konference je také financováná z OPVK projektu "Talent pro vědu", projektu "Budoucnost technických oborů" a za finačního příspěvku pořádajících ústavů.


Tato konference je realizována v rámci projektů „Komplexní systém pro získávání, vzdělávání a trvalé zapojování talentů do výzkumných a vývojových center AV ČR a FSI VUT v Brně”, registrační číslo CZ.1.07/2.3.00/09.0228 a „Budoucnost technických oborů”, registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/17.0032, které jsou financováni z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Zúčastněné ústavy: