Konference diplomových prací 2016

Časový plán konference

Zahájení konference

Oficiální zahájení konference proběhne v učebně A2/415 v 8:00. Na zahájení se dostaví všichni účastníci konference.


Průběh konference

Následně bude program probíhat podle níže uvedeného rozpisu. Příspěvky jednotlivých účasníků je možné si prohlédnout v sekci Účastníci. Vyhodnocení jednotlivých sekcí proběhne vždy po posledním příspěvku v dané sekci. Na vyhodnocení se dostaví všichni účastníci z dané sekce.

Účastníci konference, kteří budou prezentovat příspěvek musí přenést prezentaci ve formátu PPT nebo PDF do PC před zahájením konference nebo nejpozději o přestávce před sekcí, v níž jsou zařazeni. Připomínáme, že na prezentaci příspěvku je maximálně 10 minut, na diskuzi maximálně 5 minut pro sekci Průmyslový design, resp. 10 minut pro sekce Konstrukce a Inženýrská analýza a simulace. Dodržujte prosím časový plán konference.
Koference je otevřená všem zaregistrovaným účastníkům, přijděte se podívat na své kolegy. Máte tak jedinečnou možnost si vyzkoušet prezentaci výsledků diplomové práce ještě před její vlastní obhajobou a vyslechnout si připomínky komise a publika.


Závěrečný raut

Po skončení oficiální části konference je pro všechny účastníky připravený závěrečný raut. Ten bude probíhat v restauraci Na Purkyňce (Purkyňova 80, Brno - Královo Pole) a to od 17:00.


Učebna A2/415 (Zasedací místnost Ústavu konstruování)
Pořadí Začátek Konec Sekce Účastník Komise
1. 8.30 8.50 Konstrukce Bc. Pavel Čípek doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
Ing. Petr Marcián, Ph.D.
Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Ing. Jakub Roupec, Ph.D.
Ing. Michal Janoušek
2. 8.50 9.10 Bc. Martin Dočekal
3. 9.10 9.30 Bc. Martin Kočica
4. 9.30 9.50 Bc. Petr Kučera
Coffee break
5. 10.10 10.30 Konstrukce Bc. Petr Novák doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
Ing. Petr Marcián, Ph.D.
Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Ing. Jakub Roupec, Ph.D.
Ing. Michal Janoušek
6. 10.30 10.50 Bc. Gabriel Stariak
7. 10.50 11.10 Bc. Přemysl Starý
Oběd
8. 12.30 12.50 Konstrukce Bc. Michal Šebela doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
Ing. Petr Marcián, Ph.D.
Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Ing. Jakub Roupec, Ph.D.
Ing. Michal Janoušek
9. 12.50 13.10 Bc. Jan Tomeš
10. 13.10 13.30 Bc. Tomáš Zapletal
Coffee break
11. 13.50 14.10 Konstrukce Bc. Lucie Zemanová doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
Ing. Petr Marcián, Ph.D.
Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Ing. Jakub Roupec, Ph.D.
Ing. Michal Janoušek
12. 14.10 14.30 Bc. Peter Žonda

* tučně je vyznačen chairman každé komise


Učebna A2/615 (Zasedací místnost Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky)
Pořadí Začátek Konec Sekce Účastník Komise
1. 8.30 8.50 Inženýrská analýza a simulace Bc. Kamil Doležal doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D.
Ing. Petr Šperka, Ph.D.
Ing. David Nečas
Ing. Pavel Ramík
Ing. Jozef Dlugoš
2. 8.50 9.10 Bc. Jakub Chamrad
3. 9.10 9.30 Bc. Jiří Konečný
4. 9.30 9.50 Bc. Ondřej Lehnert
Coffee break
5. 10.10 10.30 Inženýrská analýza a simulace Bc. Adam Tatalák doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D.
Ing. Petr Šperka, Ph.D.
Ing. David Nečas
Ing. Pavel Ramík
Ing. Jozef Dlugoš
6. 10.30 10.50 Bc. Miroslav Vaculka
7. 10.50 11.10 Bc. Antonín Novotný
Oběd
8. 12.30 12.50 Inženýrská analýza a simulace Bc. Tomáš Valenta doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D.
Ing. Petr Šperka, Ph.D.
Ing. David Nečas
Ing. Pavel Ramík
Ing. Jozef Dlugoš
9. 12.50 13.10 Bc. Roman Látal
10. 13.10 13.30 Bc. Adam Přikryl
11. 13.30 13.50 Bc. David Rebenda

* tučně je vyznačen chairman každé komise


Zasedací místnost NETME Centre (D5/4. patro)
Pořadí Začátek Konec Sekce Účastník Komise
1. 8.30 8.45 Průmyslový design Bc. Jakub Badin akad. soch. Josef Sládek, ArtD.
Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
Ing. David Škaroupka, Ph.D.
2. 8.45 9.00 Bc. Tomáš Blaha
3. 9.00 9.15 Bc. Romana Bláhová
4. 9.15 9.30 Bc. Jiří Chropovský
5. 9.30 9.45 Bc. Vojtěch Janeczek
6. 9.45 10.00 Bc. Josef Kalina
Coffee break
7. 10.15 10.30 Průmyslový design Bc. Vlastimil Lakomý akad. soch. Josef Sládek, ArtD.
Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
Ing. David Škaroupka, Ph.D.
8. 10.30 10.45 MgA. Hana Malátková
9. 10.45 11.00 Bc. Anežka Michalicová
10. 11.00 11.15 Bc. Lukáš Morcinek
11. 11.15 11.30 Bc. Monika Nováková
Oběd
12. 12.30 12.45 Průmyslový design Bc. Michal Ondráček akad. soch. Josef Sládek, ArtD.
Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
Ing. David Škaroupka, Ph.D.
13. 12.45 13.00 Bc. Lukáš Oujezdský
14. 13.00 13.15 Bc. Michael Pavliš
15. 13.15 13.30 Bc. Marina Semdianová
16. 13.30 13.45 Bc. Magdalena Schlosserová
Coffee break
17. 14.00 14.15 Průmyslový design Bc. Vít Soušek akad. soch. Josef Sládek, ArtD.
Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
Ing. David Škaroupka, Ph.D.
18. 14.15 14.30 Bc. Richard Tulik
19. 14.30 14.45 Bc. David Výlet
20. 14.45 15.00 Bc. Jana Rašková
21. 15.00 15.15 Bc. Dina Bulatová

* tučně je vyznačen chairman každé komise