Konference diplomových prací 2016

Účastníci konference

Zde budou postupně doplňováni jednotliví přihlášení účastníci konference a jejich příspěvky. Uvedené pořadí nesouvisí s rozdělením do prezentačních skupin. To bude po uzávěrce přijímání příspěvků uvedeno v sekci Časový plán.

   Autor Sekce Název příspěvku Ke stažení
1 Jakub Chamrad Biomechanika Stress - strain analysis of cranial implant Náhled v PDF
2 Bc. Lucie Zemanová Inženýrská analýza a simulace Identifikace únavového poškození Al slitiny zpracované technologií SLM s využitím metody akustické emise Náhled v PDF
3 Bc. Pavel Čípek Inženýrská analýza a simulace Testování sportovního automobilového odpružení Náhled v PDF
4 Bc. Miroslav Vaculka Inženýrská analýza a simulace Návrh metodiky výpočtu životnosti valivého ložiska Náhled v PDF
5 Bc. Jiří Konečný Inženýrská analýza a simulace OPTIMALIZACE TLOUŠŤKY PLECHŮ MONTOVANÉ OCELOVÉ NÁDRŽE Náhled v PDF
6 Bc. Adam Přikryl Inženýrská analýza a simulace Posouzení opotřebení extrahovaných polyetylenů TEP kyčle pomocí optických metod Náhled v PDF
7 Bc. Roman Látal Inženýrská analýza a simulace Utváření mazacího filmu u spékaných kovových dílů impregnovaných olejem Náhled v PDF
8 Bc. Antonín Novotný Inženýrská analýza a simulace Experimentální studium hladovějícího kontaktu Náhled v PDF
9 Bc. David Rebenda Inženýrská analýza a simulace Mazání náhrad kyčelního kloubu Náhled v PDF
10 Bc. Martin Kočica Inženýrská analýza a simulace ZPRACOVÁNÍ SLITIN MĚDI POMOCÍ TECHNOLOGIE SELECTIVE LASER MELTING Náhled v PDF
11 Bc. Tomáš Zapletal Inženýrská analýza a simulace Vliv povrchových rýh na přechod ke smíšenému mazání Náhled v PDF
12 Bc. Ondřej Lehnert Inženýrská analýza a simulace Napěťově deformační analýza přírubového spoje Náhled v PDF
13 Bc. Kamil Doležal Inženýrská analýza a simulace Výpočtová analýza jízdního chování vozidla Náhled v PDF
14 Bc. Adam Tatalák Inženýrská analýza a simulace Deformačně-napěťová analýza tenkostěnné skříně vystavené rázovému zatížení od výbuchu Náhled v PDF
15 Bc. Tomáš Valenta Inženýrská analýza a simulace Optimalizace konstrukce saní CNC horizontálních vyvrtávacích strojů Náhled v PDF
16 Bc. Martin Dočekal Inženýrská analýza a simulace Studium chování detonovaného nanodiamantu dispergovaného v mazivech Náhled v PDF
17 Bc. Jan Tomeš Inženýrská analýza a simulace Analýza přesnosti výroby lamel formy pneumatiky vyráběných SLM technologií Náhled v PDF
18 Bc. Gabriel Stariak Inženýrská analýza a simulace Tenzometrické zavěsy kol Formule Studnet Náhled v PDF
19 Bc. Přemysl Starý Inženýrská analýza a simulace Analýza jízdních dat vozidla Náhled v PDF
20 Bc. Petr Kučera Konstrukce Konstrukce a realizace zařízení pro testování kluzných ložisek Náhled v PDF
21 Bc. Petr Novák Konstrukce Mobilní tester závěsu automobilového kola Náhled v PDF
22 Bc. Michal Šebela Konstrukce Obslužná plošina horizontální vyvrtávačky Náhled v PDF
23 Bc. Peter Žonda Konstrukce Simulátor bedrového kĺbu Náhled v PDF
24 Semdianova Marina Průmyslový design Design městského mobiliáře pro zastávku MDH Náhled v PDF
25 Bc. Magdalena Schlosserová Průmyslový design Design elektrického invalidního vozíku Náhled v PDF
26 Bc. Vojtěch Janeczek Průmyslový design Design mobilního vysokotlakého čističe Náhled v PDF
27 Bc. Monika Nováková Průmyslový design Design lékařského ultrazvukového přístroje Náhled v PDF
28 MgA. Hana Malátková Průmyslový design Design protézy dolní končetiny pro děti Náhled v PDF
29 Bc. Jiří Chropovský Průmyslový design Design elektrické lokomotivy Náhled v PDF
30 Bc. Lukáš Oujezdský Průmyslový design Design elektrického skútru Náhled v PDF
31 Bc. Anežka Michalicová Průmyslový design Dizajn stroja na výrobu točenej zmrzliny Náhled v PDF
32 Bc. Vlastimil Lakomý Průmyslový design Design městského elektromobilu Náhled v PDF
33 Bc. David Výlet Průmyslový design Design malotraktoru Náhled v PDF
34 Bc. Michael Pavliš Průmyslový design Design obojživelného obytného vozidla Náhled v PDF
35 Bc. Jozef Durkáč Průmyslový design Design rekreačního plavidla Náhled v PDF
36 Bc. Vít Soušek Průmyslový design Design městského elektromobilu Náhled v PDF
37 Bc. Richard Tulik Průmyslový design Design těžebního sklápěcího vozidla Náhled v PDF
38 Bc. Lukáš Morcinek Průmyslový design Design remorkéru Náhled v PDF
39 Bc. Josef Kalina Průmyslový design Design víceúčelového informačního stánku Náhled v PDF
40 Michal Ondráček Průmyslový design Design prvků městského mobiliáře Náhled v PDF
41 Bc. Jakub Badin Průmyslový design Design podlahového mycího stroje pro sedící obsluhu Náhled v PDF
42 Bc. Romana Bláhová Průmyslový design Design obytného modulu Náhled v PDF
43 Bc. Tomáš Blaha Průmyslový design Design tramvaje Náhled v PDF
44 Ing. Dinara Bulatova Průmyslový design Design of Street Lamp with Solar Power Náhled v PDF
45 Bc. Jana Rašková Průmyslový design Design stroje pro řezání vodním paprskem Náhled v PDF
46 Bc. Dominik Tomčík Průmyslový design Design autonomního zemědělského kombajnu Náhled v PDF
47 Bc. Martina Loudová Průmyslový design Design městského mobiliáře s využitím betonu Náhled v PDF