Konference diplomových prací 2016

Vyhodnocení konference

Níže jsou uvedeny 2 nejlepší příspěvky v každé ze sekcí. Všem vítězům gratulujeme!


Průmyslový design

1. Bc. Dominik Tomčík

2. Bc. Lukáš Oujezdský


Konstrukce

1. Bc. Tomáš Zapletal

2. Bc. Michal Šebela


Inženýrská analýza a simulace

1. Bc. Roman Látal

2. Bc. Tomáš Valenta